Regulamin

REGULAMIN BARCIAŃSKIEJ LIGI FUTSALU 2017/ 2018

Artykuł I –Cel rozgrywek

§1

Celem rozgrywek Barciańskiej Ligi Halowej Futsalu jest popularyzacja futsalu oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł HALOWEGO MISTRZA BARCIAN w futsalu.

Artykuł II – Organizator rozgrywek

§ 2

1. Organizatorem rozgrywek jest Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach ul Kościuszki 2

2. Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest Organizator, który :

- opracowuje terminarz spotkań

- weryfikuje wyniki spotkań

- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek

- prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.

Artykuł III- Termin i miejsce rozgrywania spotkań

§3

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym przedstawicielom drużyn przed inauguracją rozgrywek.

§ 4

1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużynie przeciwnej przyznany zostanie walkower. W przypadku powiadomienia organizatora o spóźnieniu nie wynikającym z winny drużyny tylko z przypadku "losowego" Organizator podejmuje decyzję o późniejszym rozegraniu spotkania lub przełożeniu w innym terminie.

2. Drużyna, która nie stawi się do rozegrania meczu będzie ukarana „walkowerem” (wynik 3:0). Trzy punkty przyznane są w takiej sytuacji drużynie przeciwnej.

3. "Oddanie" trzech meczy walkowerem w całych rozgrywkach, powoduje automatyczne

wycofanie drużyny z dalszych rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofana nie rozegrała przynajmniej 50% + 1, to wszystkie mecze z jej udziałem zarówno te odbyte jak i planowe zostaną potraktowane jako nie byłe. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 3:0.

4. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.

5. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz.

§ 5

  1. Zawody są przeprowadzane na hali sportowej w Barcianach ul. Nowa 1A

§ 6

1. W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do organizatorów z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania

a) wymagana zgoda drużyny przeciwnej

b) konieczność wniesienia opłaty w wysokości 100 zł

2. Wniosek odpowiednio uzasadniony powód przełożenia spotkania, musi wpłynąć, do organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem, meczu ,wynikającym z terminarza rozgrywek.

3. Nowy termin zawodów organizator ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.

4. Spotkania 3 ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy, muszą być rozegrane bez zmian godzinowych. Można natomiast rozegrać spotkania w terminie wcześniejszym (awansem), powiadamiając o tym fakcie odpowiednio wcześniej organizatora na piśmie. Niezbędna jest również zgoda kierownika drużyny przeciwnej.

5. Organizator może nakazać zespołom rozegranie spotkania w innym terminie.

Artykuł IV- Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 7

Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora regulaminowe formalności takie jak:

- Złożenia Karty Zgłoszeniowej drużyny.

- Wpłacenie ;wpisowego”. Wpisowe podlega przepadkowi w sytuacji wycofania drużyny z rozgrywek w czasie trwania ligi.

Artykuł V – Zgłoszenie zawodników do gry

§ 8

1. W lidze mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek i mają ukończone minimum 15 lat w dniu ich rozpoczęcia.

2. Pisemne zgłoszenie na drukach organizatora zawodników powinno zawierać ich dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz datę urodzenia. W przypadku zawodników niepełnoletnich, którzy nie mają ukończone 18 lat wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Zgłoszenie to musi być dostarczone do organizatora najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej kolejki.

3. W rozgrywkach BARCIAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ futsalu, może maksymalnie występować trzech zawodników zrzeszonych w klubach od IV ligi wzwyż w danym meczu. Ewentualny kolejny zgłoszony zawodnik, może w danym meczu przebywać tylko na trybunach.

4. Zawodnicy z drużyn młodzieżowych i niższych klas seniorskich grają bez ograniczeń.

5. Zrzeszeni zawodnicy 35lat i starsi są zwolnieni z limitów.

6. Do ligi drużyna może zgłosić dowolną liczbę osób. Dodatkowo do 4 kolejki można dopisywać kolejnych zawodników.

7. Za dopisanie zawodnika do zespołu w czasie trwania rozgrywek nie są pobierane dodatkowe opłaty.

8. Zawodnik w rozgrywkach może reprezentować tylko jeden zespół.

§ 9

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez kierownika drużyny oraz przez organizatora.

§ 10

1. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada przy sobie dowodu tożsamości to może go dostarczyć sędziemu najpóźniej do końca danej kolejki spotkań, nie dostarczenie dowodu tożsamości oznacza, że zawodnik jest nieuprawniony do gry w tym meczu (tłumaczenie - ale wszyscy wiedzą, że ja gram w tym zespole - jest bezprzedmiotowe). Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika, mogą być składane najpóźniej do końca spotkania u sędziego. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.

2. Za wystawienie do składu zawodnika nie uprawnionego do gry zostaje przyznany walkower dla drużyny poszkodowanej (walkower 3:0), w wypadku gdy w obu drużynach wystąpią zawodnicy nieuprawnieni to zostanie przyznany walkower obustronny (brak przydziału punktów).

Artykuł VI - Zmiana nazwy drużyny

§ 11

  1. W czasie rozgrywek nie dopuszcza się późniejszej modyfikacji nazwy drużyny.

Artykuł VII - Przepisy i zasady gry

§ 12

1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych Futsal.

2. W pierwszej rundzie drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym". Przy wyniku remisowym jedno lub dwubramkowym prowadzeniu jednej z drużyn, w trakcie ostatnich dwóch minut zawodów będzie zatrzymywany czas. Mecze trwają 2 x 20 min. W meczach finałowych o dalsze miejsca organizator może skrócić mecze.

3. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.

4. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takim wypadku o kolejności w tabeli decyduje: korzystniejsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku, gdy nie można w ten sposób sklasyfikować drużyn, o kolejności decyduje losowanie.

5. Druga runda PLAY OF – rywalizacja w ćwierćfinale i w półfinale do dwóch zwycięstw. Z tym, że wynik pierwszego meczu zostanie ustalony na podstawie zajętego miejsca w rudzie zasadniczej np.:

1 – 8            1:0

2 – 7            1:0

4 – 5            1:0

3 - 6             1:0

W przypadku remisu w spotkaniach ćwierćfinałowych i półfinałowych nastąpią rzuty karne. Rzut karny wyznacza się w odległości 6 m od linii bramkowej.

Mecze finałowe przy remisie rozstrzygane będą:

Mecz o 9 miejsce (karne)

Mecz o 7 miejsce (karne)

Mecz o 5 miejsce (karne)

Mecz o 3 miejsce dogrywka i ew. karne

Finał dogrywka i ew. karne (dogrywka 2 X 5 minut)

6. Rozgrywki rozpoczną się 08.12.2017 r. i prowadzone będą do 23 lutego 2018 r. zgodnie z terminarzem rozgrywek.

7. Czas dla drużyny ( 1 w meczu) - trenerzy/kapitanowie każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę; przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny lub wrzut z autu); kiedy przerwa jest przyznana, zawodnicy muszą pozostać na polu gry; jeżeli chcą oni uzyskać instrukcję od trenera, to ich przekazanie może odbyć się przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych; osoba udzielająca instrukcji nie może wchodzić na boisko.

8. Piłka poza grą – gdy całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu; uderzy w sufit; gdy gra została przerwana przez sędziego. Zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej drużyna osłabiona nie straci bramki. W takim przypadku: jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład; jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu; jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę – mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika; jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – nie uzupełniają składu; jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika. Po wykluczeniu bezpośrednim(czerwona kartka) rezerwowy wchodzi po upływie 3 min. pomimo że drużyna może stracić bramkę. W każdym przypadku bieg kary zaczyna się w momencie wznowienia gry. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku, drugiego sędziego.

9. Faule akumulowane– pierwsze pięć fauli popełnionych przez daną Drużynę podczas jednej połowy meczu karane jest rzutami wolnymi bezpośrednimi.

10. Wykonanie rzutów wolnych– przy pierwszych pięciu faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół            w czasie jednej połowy meczu zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny; wszyscy zawodnicy muszą znajdować się co najmniej 5 m od piłki, zanim zostanie ona wprowadzona do gry; bramka może zostać zdobyta również bezpośrednio z rzutu wolnego.

11. Przedłużony rzut karny– począwszy od szóstego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny(10 m od linii bramkowej). Piłkę ustawioną na drugim punkcie karnym uderza się bezpośrednio na bramkę. Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany. Pomiędzy piłką a bramką nie może znajdować się żaden zawodnik, z wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej.

Artykuł VIII - Badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników

§ 13

1. Organizator zaleca, by zawodnik we własnym zakresie poddał się badaniom lekarskim.

2. Organizator nie będzie wymagał od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczenie o zdolności do gry.

§ 14

  1. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z udziałem w rozgrywkach BARCIAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ Futsalu, drużyny ponoszą we własnym zakresie.

Artykuł IX – Ubiór zawodnika

§ 15

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach BARCIAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu, wskazującą na jego funkcję. Każda drużyna zobligowana jest zapewnić sobie pełne, jednakowe, ponumerowane stroje sportowe we własnym zakresie.

2. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru (nałożenia tzw. „kontrastów”) spada na drużynę, która przegra losowanie.

Artykuł X – Sędziowie

§ 16

1. Obsadę sędziowską zapewnia Organizator.

2. Spotkania sędziuje dwóch sędziów posiadających aktualne uprawnienia oraz sędzia stolikowy. Zawody muszą się odbyć również w przypadku, gdy wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi nie przybędą o określonej godzinie na miejsce ich rozgrywania. Wówczas zawody musi poprowadzić sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez kapitanów obydwu drużyn. Po upływie 15 min od planowanej godziny rozpoczęcia spotkania, kapitanowie drużyn w przypadku różnych kandydatur wybierają sędziego drogą losowania.

W sytuacji, gdy jeden z sędziów posiada uprawnienia on ma pierwszeństwo.

Artykuł XI – Sprawozdania z zawodów

§ 17

1. Sprawozdanie z zawodów prowadzi sekretarz ligi.

2. Na podstawie sprawozdań sędziowskich, organizator zatwierdza wyniki i sporządza komunikat z całej kolejki.

Artykuł XII- Nagrody

§ 18

1. Po zakończeniu rozgrywek organizator wręczy nagrody rzeczowe zespołowe ( max. dla 12 zawodników)

i indywidualne.

2. Organizator prowadzi klasyfikację na „Najlepszego strzelca”, „Najlepszego zawodnika”, „Najlepszego bramkarza” w tych kategoriach przyznane będą im nagrody indywidualne.

Artykuł XIII - Protesty

§ 19

Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatora. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest

wniesienie go przez kierownika/kapitana drużyny w formie pisemnej.

Artykuł XIV - Sankcje karne

§ 20

1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (2 minuty) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależy na jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody i jest nieodwołalna.

2. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu.

Artykuł XV - Wymiary kar

§ 21

1. Po otrzymaniu piątej kary 2-minutowej(żółta kartka) zawodnik automatycznie jest odsunięty od kolejnego meczu.

2. Za otrzymanie czerwonej kartki w konsekwencji trzech kar 2-minutowych w jednym meczu zawodnik nie jest karany odsunięciem od spotkania za czerwoną kartkę. Kary 2-minutowe są akumulowane.

3. Karą za otrzymaną bezpośrednio czerwoną kartkę jest odsunięcie od jednego (kolejnego) meczu.

4. Organizator może ukarać dodatkowo zawodnika, uczestniczącego w rozgrywkach, zakazem gry na więcej spotkań - za wybitnie niesportowe zachowanie:

a) za słowne znieważenie sędziego lub organizatora - min 3 kolejne spotkania drużyny

b) naruszenie nietykalności cielesnej sędziego lub organizatora - wykluczenie do końca rozgrywek w danej edycji;

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności

w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu.

6. Odpowiedzialność za kontrolę kar minutowych u poszczególnych zawodników w swoich drużynach spoczywa na kierownikach zespołów.

7. Drużyna zostanie ukarana walkowerem ( walkower 3:0 ) jeżeli:

- zostanie zdekompletowana ( na parkiecie pozostanie mniej niż 3 zawodników ),

- samowolnie opuści pole gry,

- wystąpi nieuprawniony zawodnik,

- sędzia lub sędziowie zostaną czynnie znieważeni przez zawodników,

- lub wystąpią inne nie przewidziane sytuacje które organizator zakwalifikuje jako naruszenie przepisów.

Artykuł XVI – Postanowienia końcowe

§ 22

1. Przepisy gry FIFA wraz z doprecyzowaniem ujętym w niniejszym regulaminie są jedyną podstawą rozgrywek BARCIAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ FUTSALU.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rozgrywek BARCIAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ FUTSALU.

3. Zgłoszenie do BARCIAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ FUTSALU oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi i tylko on może dokonać jego zmian.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości